Stephan auf Santo Antao Kapverden

Stephan auf Santo Antao Kapverden